CHP - info :

Firme Stavrovský bol ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi v roku 2008 priznaný v zmysle Zákona o služieb zamestnanosti štatút chráneného pracoviska. Z uvedeného vyplýva, že všetky náklady za produkty a služby faktúrované našou firmou je možné považovať v zmysle Zákona o služieb zamestnanosti za náhradné plnenie z dôvodu nezamestnávania ŤZP občanov. Uvedená povinnosť vzniká zamestnávateľským subjektom nad 20 zamestnancov, ktorí nezamestnávajú 3,2 % ŤZP občanov z celkového počtu zamestnancov. Náhradné plnenie za 1 zamestnanca je určené zákonom vo výške 3-násobku minimálnej mzdy za rok. Je splatné príslušnému ÚPSVaR do konca marca nasledujúceho roka, v ktorom vznikla povinnosť náhradného plnenia.

Aktuality :

 

  • V príprave nová spoločenská hra.

 

 

Počítadlo :

 

On - line :

 

 

 

 

Desať slov

 

Mnemova metóda pomáha vynikajúco si pamätať učivo.

Návod na požitie pomôcky je uvedený na druhej strane.

 

 

 

 

Desať slov

 

 

 

 

 

 

© Web Design by hrenyo - webdizajn, 2008-2010, www.webdizajn-sk.info

Pozn. www stránky sú optimalizované pre MSIE 7 a rozlíšenie 1280 x 800

 

Vyhľadávanie :

Surf.sk

 

Partnerské www :

Webdizajn, tvorba www, SEO.

 

 

Mini Chat :

 

 

E - mail pre objednávanie:

 

 

Linky :