CHP - info :

Firme Stavrovský bol ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi v roku 2008 priznaný v zmysle Zákona o služieb zamestnanosti štatút chráneného pracoviska. Z uvedeného vyplýva, že všetky náklady za produkty a služby faktúrované našou firmou je možné považovať v zmysle Zákona o služieb zamestnanosti za náhradné plnenie z dôvodu nezamestnávania ŤZP občanov. Uvedená povinnosť vzniká zamestnávateľským subjektom nad 20 zamestnancov, ktorí nezamestnávajú 3,2 % ŤZP občanov z celkového počtu zamestnancov. Náhradné plnenie za 1 zamestnanca je určené zákonom vo výške 3-násobku minimálnej mzdy za rok. Je splatné príslušnému ÚPSVaR do konca marca nasledujúceho roka, v ktorom vznikla povinnosť náhradného plnenia. Naša firma spolupracuje aj s ďalším CHP - web dizajnovým štúdiom, ktoré sa orientuje na tvorbu www stránok pre firemných zákazníkov a doplnkových služieb k nim vrátane tlače vizitiek v menších množstvách.

Kontak: www.hrenyo.sk

 

 

Počítadlo :

 

On - line :

 

 

 

 

 

Vitajte na webových stránkach zameraných na prezentáciu vynálezov, hlavolamov, logických a spoločenských hier a netradičných MF pomôcok vychádzajúcich z chránenej dielne vynálezcu zo Spišskej Novej Vsi p. Jaroslava Stavrovského.

 

 

Drevené pomôcky

 

Výrobky z dreva, niektoré sú vynálezy, sú rozdelené do troch častí:

1. Jedna pomôcka pomáha, aby spolupracovala priestorová predstavivosť spolu so sluchom.

2. Dve pomôcky sa dajú používať aj na hodinách fyziky. Môže sa tiež zistiť, aká je zručnosť toho, kto chce postaviť viac guličiek na seba.

3. Ďalšie pomôcky sa používajú tak, aby logickým uvažovaním našli správny postup riešenia.

 

 

  • Náustok na dva balóniky /vynález/
  • Podstavec na guličky /vynález/
  • Lucasove hry /5, 7, 9/
  • Hrable /vynález/
  • Somár
  • Pyramída /9/ na podstavci
  • Pyramída /30/ 2 ks na podstavci /vynález/
  • Vlk, koza, kapusta
  • Bludisko s guličkou /vynález/

 

 

 

 

 

Náustok na dva balóniky /vynález/

 

 

 

 

 

Podstavec na guličky /vynález/

 

 

 

 

Lucasove hry /5, 7, 9/

 

 

 

 

Hrable /vynález/

 

 

 

 

 

Somár

 

 

 

 

Pyramída /9/ na podstavci

 

 

 

Pyramída /30/ 2 ks na podstavci /vynález/

 

 

 

 

Vlk, koza, kapusta

 

 

 

 

 

Bludisko s guličkou /vynález/

 

 

 

 

 

 

 

 

© Web Design by hrenyo - webdizajn, 2008-2010, www.webdizajn-sk.info

© Vynálezy, hlavolamy a hry - Jaroslav Stavrovský, 2008-2010,

Pozn. www stránky sú optimalizované pre MSIE 7 a rozlíšenie 1280 x 800

 

Vyhľadávanie :

Surf.sk

 

Partnerské www :

web stránky pre každého

 

 

Mini Chat :

 

 

E - mail pre objednávanie :

 

 

Linky :