CHP - info :

Firme Stavrovský bol ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi v roku 2008 priznaný v zmysle Zákona o služieb zamestnanosti štatút chráneného pracoviska. Z uvedeného vyplýva, že všetky náklady za produkty a služby faktúrované našou firmou je možné považovať v zmysle Zákona o služieb zamestnanosti za náhradné plnenie z dôvodu nezamestnávania ŤZP občanov. Uvedená povinnosť vzniká zamestnávateľským subjektom nad 20 zamestnancov, ktorí nezamestnávajú 3,2 % ŤZP občanov z celkového počtu zamestnancov. Náhradné plnenie za 1 zamestnanca je určené zákonom vo výške 3-násobku minimálnej mzdy za rok. Je splatné príslušnému ÚPSVaR do konca marca nasledujúceho roka, v ktorom vznikla povinnosť náhradného plnenia. Naša firma spolupracuje aj s ďalším CHP - web dizajnovým štúdiom, ktoré sa orientuje na tvorbu www stránok pre firemných zákazníkov a doplnkových služieb k nim.

Kontak: www.hrenyo.sk

 

 

 

Počítadlo :

 

On - line :

 

 

 

 

 

Spoločenské hry

 

Tieto spoločenské hry sú názornou ukážkou, že sa dá vymyslieť stále niečo nové. Návod je priložený pri zakúpení hry na druhej strane.

 

 

 

 

 

 

Človeče, raduj sa

 

Človeče, raduj sa

 

 

 

 

 

 

Žirafa

 

Žirafa

 

Bludisko

 

 

 

Pretekárska dráha

 

 

 

 

© Webdizajn: hrenyo - webdizajn, 2008-2010, www.webdizajn-sk.info,

Poznámka: www stránky sú optimalizované pre MSIE 7 a rozlíšenie 1280 x 800

 

Vyhľadávanie na webe:

Surf.sk

 

Partnerské www :

Webdizajn, tvorba www, optimalizácia SEO

 

 

Mini Chat :

 

 

E - mail pre objednávanie:

 

 

Linky :

 

Surf.sk