CHP - info :

Firme Stavrovský bol ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi v roku 2008 priznaný v zmysle Zákona o služieb zamestnanosti štatút chráneného pracoviska. Z uvedeného vyplýva, že všetky náklady za produkty a služby faktúrované našou firmou je možné považovať v zmysle Zákona o službách zamestnanosti za náhradné plnenie s dôvodu nezamestnávania ŤZP občanov. Uvedená povinnosť vzniká zamestnávateľským subjektom nad 20 zamestnancov, ktorí nezamestnávajú 3,2 % ŤZP občanov z celkového počtu zamestnancov. Náhradné plnenie za 1 zamestnanca je určené zákonom vo výške 3-násobku minimálnej mzdy za rok. Je splatné príslušnému ÚPSVaR do konca marca nasledujúceho roka, v ktorom vznikla povinnosť náhradného plnenia. Naša firma spolupracuje aj s ďalším CHP - web dizajnovým štúdiom, ktoré sa orientuje na tvorbu www stránok pre firemných zákazníkov a doplnkových služieb k nim vrátane tlače vizitiek v menších množstvách.

Kontak: www.hrenyo.sk

 

Počítadlo :

 

On - line :

 

 

 

 

 

Kocky A, B, C, D

Táto netradičná matematika pomáha sčítavať a násobiť v kocke, ktorá má 1000 čísel.

 

 

Kocka A

 

Kocka obsahuje 1000 čísel. V predu vidíme čísla od 1 do 100. V tejto kocke budeme spočítavať desať čísel nasledujúcich za sebou. Ak chceme spočítať v piatom riadku od prvého stĺpca čísla 41, 42 až 50, potom v piatom stĺpci k číslu 45 prisunieme číslo 5 a dostaneme výsledok 455. Ak začíname spočítavať v riadku od iného stĺpca, ako to vidíme v ôsmom riadku, kde prvé číslo je 73, potom číslo 5 sa prisunie od piateho stĺpca posunutého tiež o dva stĺpce doprava k číslu 77. Výsledok bude 775. Ak chceme spočítať trojciferné čísla, napríklad 622, 623 až 631, potom stačí v treťom riadku k dvojciferným číslam prisunúť šestku, takže v tomto prípade začíname spočítavať od čísla 622. Postup je ten istý, ako v ôsmom riadku, takže výsledok bude 6265.

 

Kocka A

 

Kocka B

 

Touto netradičnou metódou sa dajú rýchlo v tejto kocke násobiť dvojciferné čísla s dvojcifernými číslami a dvojciferné čísla s trojcifernými číslami. Pri zakúpení tejto kocky je uvedený postup.

 

Kocka B

 

 

Kocka C

 

Touto netradičnou metódou sa dajú rýchlo v tejto kocke násobiť trojciferné čísla s trojcifernými číslami. Pri zakúpení tejto kocky je uvedený postup.

 

Kocka C

 

 

Kocka D

 

Touto netradičnou metódou sa dajú rýchlo v tejto kocke spočítať čísla, ktoré nasledujú za sebou. Pri tejto metóde sa dá použiť zaujímavý farebný vzorec. Pri zakúpení tejto kocky je uvedený postup.

 

Kocka D

 

 

 

© Webdizajn: hrenyo - webdizajn, ©Hlavolamy: Stavrovský

Pozn. www stránky sú optimalizované pre MSIE 7.0 a rozlíšenie 1280 x 800

 

Vyhľadávanie :

Surf.sk

 

Partnerské www :

Webdizajn, tvorba www, SEO.

Predaj nehnuteľností.

 

 

Mini Chat :

 

 

E - mail pre objednávanie :

 

 

Linky :

 

 Surf.sk